fredag 16 juli 2010

Svårt för bönder att vara föräldralediga

Svårt för bönder att vara föräldralediga, det är rubriken idag på sidan 21 i GotlandsTidningar. I artikeln som kommer från TT redovisas en undersökning som LRF:s jämställdhetsakademi låtit SIFO göra. Siffrorna är sorglig läsning. Var tionde mamma i bondeyrket tar ut mindre än en månads föräldraledighet. Bland papporna är det sex av tio som tar ut så lite.

52 % av kvinnorna och 3 % av männen tar ut mer än ett halvårs föräldrapenning. Jo, ni läste rätt, det är inte fler som tar ut föräldraledighet.

LRF:s ordförande, Lars-Göran Pettersson säger i artikeln att han inte är förvånad över siffrorna, och att det naturligtvis inte är bra. "Om företagare väljer att inte ta ut föräldraledighet är det viktigt att förstå varför... Enklare regler för företagare och sänkt arbetsgivaravgift skulle gynna familjejordbrukarna" enligt Pettersson. Han säger vidare: "Det sociala skyddsnätet borde också vara bättre anpassat för företagare. 30 procent av kvinnorna skulle vilja använda vab-pengen till att köpa in tillsyn av sjuka barn exempelvis vid höbärgning".

Jag tycker han har rätt. Det borde finnas smidigare lösningar så att även lantbrukare (och andra företagare) har möjlighet att ta ut föräldraledighet, eller i alla fall delar av den. Jag har länge funderat på, och frågat hur folk tänker, som vill lagstifta om helt delad föräldraledighet. Hur funkar det för företagare i praktiken?

Det måste finnas valfrihet i föräldraförsäkringssystemet. OM man inte kan lösa det så att det är möjligt att dela på föräldraledigheten rent praktiskt, låt den då inte brinna inne bara för att föräldraförsäkringen är anpassad till löntagare och inte till företagare.

Ytterligare något som skulle underlätta (både för företagare och många löntagare) är barnomsorg på obekväm tid. Alltså helger och nätter. Många som jobbar inom serviceyrken och turism får ihop sitt livspussel genom hjälp av anhöriga. Barn skall inte vara på förskolan jämt, men det måste finnas möjlighet att ha tillgång till barnomsorg när man arbetar. Oavsett när arbetet utförs. Och detta oavsett om man är företagare eller löntagare.

Alliansen presenterar idag sitt program för familjepolitik (DN skriver om det här); 10 steg mot tryggare barn. Det mesta tycker jag är bra, men jag saknar en tydlig tanke gällande företagare med barn. Man skriver att man "vill utforma de offentliga systemen på ett sådant sätt att samhället i första hand stöttar och hjäper, inte styr och hindrar."

Det låter bra tycker jag. Jag vill att framtidens föräldraförsäkring och barnomsorg skall byggas på valfrihet och flexibilitet, inte på tvång och lagstiftning.

Inga kommentarer: